Ses vi til messe i Roskilde?

Messe i Roskilde 27. januar. Mød 86 veloplagte virksomheder, der udstiller.

Nyt fra Danske Vandværker

Se alle nyheder

Messe i Aars fredag 24. marts

Mød din kunder, der hvor de er - på messen i Aars fredag 24. marts 2017

Bestil en stand, et foredrag på Blå Scene og en annonce i messekataloget

Tilmelding via formular 

Der er tilmeldingsfrist senest den 27. januar - vi glæder os til at se dig.

Det skriver pressen

Ny organisering af Miljø- og Fødevareministeriet
Ministeriets seks institutioner vil fremover blive samlet i fire styrelser med større fokus på ministeriets kerneopgaver og brugerne. Enkelte opgaver bliver flyttet til en anden styrelse, og NaturErhvervstyrelsen får et nyt og mere retvisende navn.Fra den 1. februar 2017 vil en ny organisation træde i kraft i Miljø- og Fødevareministeriet. De fire styrelser i ministeriet vil fremover bestå af: En ny Miljøstyrelse, der er en sammenlægning af den gamle Miljøstyrelse og Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning. En ny Naturstyrelse, der er en sammenlægning af den gamle Naturstyrelse og Kystdirektoratet. NaturErhvervstyrelsen, der skifter navn til Landbrugs- og Fiskeristyrelsen. Og Fødevarestyrelsen, der ikke bliver direkte berørt af organisationsforandringen.
Mfvm.dk (Miljø- og Fødevareministeriet), 18-01-2017

Se mere